Ångerrätt och återbetalningspolicy

Allmänt
Villkor som definieras i ångerrätt och återbetalningspolicy ska ha de innebörd som tillskrivs dem i tjänsteförhållandena, om inget annat anges i detta dokument.

Ångerrätt
Som konsument har du vid beställning och köp av produkter och tjänster från Wifog, på så sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ditt köp (ångerrätt). Ångerrätt gäller inte för varor med digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium. Genom att acceptera Wifogs Användarvillkor samtycker du till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

Rätt till retur
Returpolicy gäller inte produkter med digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

Genom att acceptera Wifogs villkor accepterar du att retursrätten inte gäller digitalt innehåll som tillhandahålls på annat sätt än på ett fysiskt medium.

Utöva dina rättigheter
För återställning av ditt köp måste du meddela Wifog inom 14 dagar från det att beställningen gjordes. Sådan anmälan kan göras via e-post Wifogs kundservice support@wifog.com eller genom ett standardformulär för ett sådant förfarande kan hämtas från konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se. För retur av ditt köp ska du returnera varorna som levereras till Wifog inom 14 dagar efter mottagandet av meddelande Wifog ovan. Postadress för avkastning Wifog AB Grev Turegatan 72, 114 39 Stockholm Det belopp som du betalat (inklusive eventuell fraktkostnad) kommer att återbetalas inom 14 dagar efter mottagandet av tillkännagivandet om rätten till avbeställning Wifog förbehåller sig rätten till återbetalning så snart som möjligt, när varan har returnerats eller när du skickat Wifog bevis på att sådana varor returneras. Återbetalning kan ske på annat sätt än hur betalningen betalades. Rätten gäller förutsatt att returvarorna är oförändrade. Om du börjar använda Wifog-tjänster under återkallningsperioden kan du behöva kompensera Wifog för din användning. Om du har några frågor angående ovanstående är du alltid välkommen att kontakta vår support@wifog.com.

Rätt att bryta avtalet
Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke för att använda Wifog Services eller produkter, kanske du inte kan använda någon av Wifogs produkterstjänster. Om du har några problem med samtycket till vår policy eller villkoren, kommer vi gärna att ge hjälp om samma sak. Om du har några frågor angående ovanstående är du alltid välkommen att kontakta vår support@wifog.com.

Rätt till borttagning av konto
Om du väljer att stänga ditt Wifog-konto skulle följande villkor vara tillämpliga på sådana förfrågningar.

Du kan begära att stänga ditt konto. Följande villkor gäller:
Alla produkter och tjänster måste avbrytas före stängning.
Om det finns några aktiva produkter eller tjänster i kontot kan kontot inte stängas.
Du kommer inte längre kunna logga in på ditt konto efter det att det är stängt.
När du stänger ditt konto kan du begära att dina personuppgifter raderas. Det kan ta upp till 30 dagar för att kontodata ska raderas.
Efter borttagning kommer du inte längre kunna komma åt ditt konto och ditt konto kommer inte att återvinnas.

Om du gör en förfrågan om att ta bort dina personuppgifter och att data är nödvändiga för de produkter eller tjänster du har köpt, kommer förfrågan att utföras med hänsyn till
(i) Endast i den utsträckning det inte längre är nödvändigt för några inköpta tjänster; eller
(ii) Om inte uppgifterna behövs för legitima affärsändamål eller lagliga eller avtalsenliga krav på registrering.
För att begära att kontot stängs och data raderas, kan du också kontakta oss med någon av de metoder som beskrivs under "Kontakta oss"